Chịch bé sugar baby bím hồng mông cong Gu Taotao, phá trinh em sugar baby, xem phim sex trung quốc lồn không lông đã làm tình với em sugar baby thường xuyên hơn cả với em sugar baby. Và cũng từ điểm này, Thoa mới nhận chân ra rằng, mấy lúc chung đụng thể xác sau này, chàng không còn tỏ ra nồng nhiệt hăng hái như trước. Hắn chỉ đè ra đụ em sugar baby như đụ một cái hình nộm, chẳng tỏ ra có cảm xúc gì Nhưng vì đặt tin tưởng nơi chàng, vì trong lúc ngụp lặn trong điên mê, Thoa chưa kịp nhận ra điều đó? Đến lúc nhìn ra mặt trái của vấn đề, không cần suy nghĩ sâu